Det starter med befaring

Ved behov kommer vi til byggeplassen/tomten for befaring. Ved å møte deg som garasjebygger kan vi kanskje gi deg tips og råd om plassering og utforming av garasjen. Vi får kartlagt tomten med tanke på fremkommelighet og oppstillingsplass for kranbil etc.

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen kan være tidkrevende og ikke minst forvirrende. Mange håndterer det selv, men de fleste ønsker at vi håndterer det. Ved at vi tar ansvaret vet du at det er profesjonelle folk som jobber med søknader mot kommunen hver dag. Slik får vi søknadsprosessen til å gå smertefritt