Produksjon og levering

Når grunnarbeider er utført, skal mur bli kontrollmålt før garasjen produseres. Garasjen produseres da i moduler - optimalt tilpasset grunnmuren. Deretter leveres garasjen på byggeplassen sammen med monteringstegningene.

Montering

Når det gjelder montering så finnes det alternativer. Vi monterer garasjen fullstendig eller vi stiller med de ressursene du ønsker på dagspris. Alt etter hvor hendig du er selv. Som et minimum trenger du en fagmann som bistår på dagspris for å sørge for at monteringen skjer etter anvisningene. Utover det kan du gjøre grovarbeidet selv hvis du er praktisk anlagt..