Prosessen

Fra A til Å

Ved å benytte seg av oss kan du få en ukomplisert byggeprosess ved at vi kan påta oss hele spekteret, fra befaring og søknad til ferdigstillelse.

shutterstock_1414408265
Befaring
Ved behov kommer vi til byggeplassen/tomten for befaring. Ved å møte deg som garasjebygger kan vi kanskje gi deg tips og råd om plassering og utforming av garasjen. Vi får kartlagt tomten med tanke på fremkommelighet og oppstillingsplass for kranbil etc.
shutterstock_165360860
Søknad
Søknadsprosessen kan være tidkrevende og ikke minst forvirrende. Mange håndterer det selv, men de fleste ønsker at vi håndterer det. Ved at vi tar ansvaret vet du at det er profesjonelle folk som jobber med søknader mot kommunen hver dag. Slik får vi søknadsprosessen til å gå smertefritt
48197931_1852852761492658_828134668934053888_n
Grunnarbeid
De fleste ønsker å benytte en lokal leverandør til grunnarbeider. Man har gjerne også egne kontakter. Prismessig er det ofte langt rimeligere å benytte en lokal aktør da transport og flytting av maskiner/rigg er kostnadsdrivende. Vi setter deg i kontakt med grunnarbeidentreprenøren i ditt område!
shutterstock_118747573
Tegning
Våre tegnere kan lage en skisse av garasjen slik at du bedre kan få et bilde av hvordan garasjen kan bli. Når kontrakten er signert produserer vi tegninger som kan vedlegges søknaden til kommunen.
241769006_4129996133778298_2878046876719435567_n
Levering
Når grunnarbeider er utført, skal mur bli kontrollmålt før garasjen produseres. Garasjen produseres da i moduler - optimalt tilpasset grunnmuren. Deretter leveres garasjen på byggeplassen sammen med monteringstegningene.
178038799_3724928834285032_1240111022604939098_n
Montering
Når det gjelder montering så finnes det alternativer. Vi monterer garasjen fullstendig eller vi stiller med de ressursene du ønsker på dagspris. Alt etter hvor hendig du er selv. Som et minimum trenger du en fagmann som bistår på dagspris for å sørge for at monteringen skjer etter anvisningene. Utover det kan du gjøre grovarbeidet selv hvis du er praktisk anlagt.

FÅ TILBUD HER

På enkel-, dobbel- eller rekkegarasje.

En garasje tilpasset dine ønsker og behov

Noen kunder velger å gå for en av garasjene fra vårt arkiv, mens noen har spesielle ønsker og krav, og da skisserer vi nye tegninger.

Du står fritt til å velge en standardisert garasje uten store endringer, eller du kan velge å gå for en garasje som er tilpasset huset, plassen, og ikke minst dine ønsker. Bruk er erfaren og dyktig aktør som sørger for at alt av konstruksjoner og det tekniske er ivaretatt, slik at du får en garasje som er solid og står i stil med huset!